UNIFERO Inc. SĂRBĂTOREȘTE CENTENARUL MARII UNIRII!

 

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 5/20.07.2017 privind stabilirea unor măsuri  cu privire la Centenarul României, UNIFERO Inc. derulează,  pe parcursul întregului an, proiecte și acțiuni în cadrul Programul Național de Aniversare a Centenarului României, având ca scop marcarea Centenarului Marii Uniri prin manifestări specifice, care să se bazeze pe consens şi angajament social și  care să genereze coeziune socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Centenarul înseamnă principii, credințe și valori, pentru că România s-a construit pe aceste principii. UNIFERO Inc.  consideră că marcarea Centenarului trebuie să se facă prin informare, educație, însușirea istoriei și a valorilor neamului românesc, cultură, dezvoltarea ideii de ideal românesc  și conservarea patrimoniului Marii Uniri.

 Tinerii, elevii dar și adulții vor învăța de la noi, pe această cale, cum să cinstim memoria înainta­șilor și cum trebuie să ducem mai departe năzuințele acestui neam.