www.unifero.net

 

UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ A FEMEILOR ROMÂNE

 Cea de a XII-a Conferință Internațională  

  18-21 iulie 2019

 Târgoviște, ROMĂNIA

A XII-a Conferință Internațională UNIFERO Inc. 2019, desfășurată la Târgoviște, 19-21iulie 2019, a avut loc sub semnul sloganului Prin Educație de Calitate - Progresul României și al Lumii ".

Noi, participantele și participanții la cea de-a XII-a Conferință a Uniunii Internaționale a Femeilor Române, UNIFERO Inc., constatăm că nu au avut loc schimbări pozitive vizibile în nivelul de trai material și spiritual, în calitatea vieții de familie, la nivel social, educațional, profesional, în domeniul sănătății  și al modului în care femeile sunt tratate în unele țări, în special în România.

Ca urmare a luărilor de poziție ale membrilor și participanților la Conferința UNIFERO 2019, și ținand cont de legislațiile în vigoare din  România, UE, SUA, Suedia, Finlanda, Elvetia, UK, Franța, Serbia, Ukraina și din alte țări, aducem din nou în atenția organelor de stat și a organismelor  competente interne și internaționale problemele vitale cu care se confruntă  femeile în general și femeile române în special, familiile acestora, indiferent de statut social, confesiune religioasă sau vârstă, de teritoriul în care trăiesc și muncesc.

Femeile române, femeile în general și familiile lor, indiferent de comunitatea în care trăiesc, reprezintă  un factor activ în promovarea valorilor și îmbunătățirea calității vieții tuturor membrilor comunității.

Susținerea lor prin implementarea cerințelor de mai jos reprezintă o obligativitate pentru orice societate a lumii în acest secol XXI.

România este parte din efortul global pentru o viață decentă a tuturor membrilor ei. SE POATE și în ROMANIA!

Sintetizând conținutul diferitelor prelegeri susținute de participanți, propunem următoarele soluții pentru rezolvarea problemelor sesizate, pentru asigurarea unei vieți decente și a unui viitor pentru generațiile următoare:

 

1. În domeniul EDUCAȚIE - ÎNVĂȚĂMÂNT:
Înafara României

 

Pentru Republica Moldova (Basarabia), Ucraina, Serbia (Valea Timocului), Grecia, Albania, Bulgaria, Macedonia, Croația, Slovenia, Slovacia, Ungaria și pentru toate celelalte zone / țări în care se află familii de români (inclusiv aromâni, meglenoromâni, istroromâni, vlahi) cu copii / adolescenți / tineri, în Europa, dar și în America, în Canada și în alte țări :

 Asigurarea unui volum de cărți / manuale /ziare în limba română,  adecvate vârstelor și intereselor;

Sprijinirea asociaţiilor şi a societăţilor care promovează acţiuni de susţinere a păstrării identităţii naţionale, a limbii materne de către românii aflaţi înafara granițelor (participare la proiecte comune, colectare de carte, etc.)

Schimburi de elevi și de cadre didactice

Organizare de excursii tematice

Organizarea unor Conferințe itinerante interactive

 

În România

 

A) Funcția de bază  a educației, și implicit a sistemului de învățământ, este de a forma și dezvolta personalitatea individului cu scopul de   a-l ajuta să se integreze cât mai armonios în societatea în care trăiește. Teoretizarea excesivă și pregătirea practică sunt, la ora actuală, cele mai stringente probleme ale sistemului de învățământ românesc. Se pune accent prea mult doar pe informare, lăsând la o parte formarea tinerilor pentru viitor. Școala altfel este o soluție modernă, aplicabilă și bine primită în instituții care beneficiază de o conducere cu viziune și pregătire la zi.

B) Dezvoltarea în școli a unui sistem de consiliere vocațională încă din gimnaziu, prin care elevii să fie ajutați să descopere pasiuni / interese si abilități. Acest lucru i-ar ajuta ca pentru liceu să aleagă un domeniu apropiat de abilitățile lor și pe viitor o profesie potrivită.

C) Asigurarea de LABORATOARE dotate cu laptopuri la care să aibă acces toate clasele prin rotație, în funcție de un orar prestabilit. Acest elementt de predare performantă si modernă vizând atât competitivitate și însușirea materiilor predate, cât și în examenele viitoare / rezultate în angajări /servicii.

 

De asemenea, UNIFERO Inc., subliniază și propune următoarele, în vederea obținerii unor succese durabile și a unor rezultate remarcabile pentru  a forma elevi și tineri minunați, părinți multumiți, o societate corectă și funcțională, într-o reală democrație:

a. Introducerea în programa de studiu încă din învățământul primar a unor ore de comportament social adecvat în diverse situații de risc legate de  pericolele din societate, relaționarea cu persoane străine, expunerea la situații periculoase prin acordarea încrederii unor necunoscuți. Aceste ore există în toate instituțiile de învățământ din lume.

bConsilierea  părinților elevilor, încă din învățământul primar, pentru moduri de abordare și prevenire în caz de situații extreme cum au fost cazurile celor două fete dispărute / ucise în Caracal.

c. Îndrumarea părinților și a familiilor despre felul în care trebuie să discute cu copiii astfel încât încrederea între ei să fie consolidată, iar relațiile să fie apropiate. Se încurajează atenția deosebită la comportamentul neobișnuit al copiilor. De asemenea, să se stabilească de comun acord cui se pot adresa ei, ca părinți (consilierilor școlari, profesorilor, rudelor, reprezentanților unor instituții) în cazul în care observă o schimbare de comportament.

d. Discuții cu elevii la început de an (în conformitate cu vârsta) în care să se prezinte pericolele reale. Realizarea tot în această perioadă de către diriginte, eventual în colaborare cu poliția de proximitate și cu consilierul educativ, a unor prezentări adecvate, la nivelul tuturor claselor, care să pună în evidență situații posibile de risc, pericolele care pot să apară, reacții imediate și mijloace de apărare. Punerea la dispoziție a unor numere de telefon pe care elevii să le poată apela, în afară de părinți, frați sau rude – de ex. consilierul școlar, profesor – diriginte – pe care elevii să le introducă în telefonul lor și să le folosească în caz de pericol.  

e. Cursuri  periodice obligatorii de psiho-pedagogie  pentru profesori (reîmprospătarea cu cele mai noi informații) și care să devină criterii în evaluarea anuală și în avansare

f. Obligativitatea evidenței  numelui / numelor și a numerelor de telefon ale persoanelor care  au permisiunea de a lua elevul / eleva de la unitatea de învățământ / de la grădiniță, conform legii. 

g. În cazuri medicale speciale, inițierea, înregistrarea și instruirea unor FAMILII DE SPRIJIN, o familie prietenă / vecină / rudă, care cunoaște bine situația fam. copilului  

(de ex. Copii cu sindrom Down / autist / sau cu C.E.S.) și care se ocupă de sprijinul moral-fizic al mamei / tatălui / copilului, pentru momentele în care părinții au nevoie de relaxare / revenire / caz medical / urgență de servici, alte situații.

FAMILIA DE SPRIJIN - trebuie să fie deschisă la acte voluntariale, optimistă, bine dispusă și intenționată, să nu dezvolte atitudini negative NICIODATĂ față de cei pe care-i ajută. 

 h. Contactarea telefonică imediată a familiei (de către secretariat sau /și consilier) în cazul în care învățătorul sau dirigintele nu a fost anunțat care este motivul absenței de la ore a elevului.
i. Punerea în folosință în instituțiile de învățământ a unei linii telefonice speciale care să preia apeluri SOS de la elevi / eleve / părinți. Instruirea acestora să folosească numărul doar în cazuri extreme!

j. Realizarea pentru fiecare copil /elev /student a unei evidențe, (a unui registru) în care să fie trecute anumite observații legate de starea de sănătate/ capacități/ nevoi. Această evidență – aflată la Secretariatul unității de învățământ - să fie disponibilă profesorilor la începutul și pe tot parcursul anului școlar, astfel încât să-și poată construi lecțiile și în funcție de tipologia clasei. 

k. Revizuirea programelor școlare, stabilirea conținuturilor strict necesare fiecărei materii, legându-le de aplicabilitatea lor în viață și acordarea unui timp mai extins pentru consolidarea teoriei prin aplicații.

Scoaterea textelor nesemnificative care au luat locul unor prezentări cheie pentru cultura generală.

l. Predarea să se facă după manualul unic, având în vedere faptul că la Evaluarea Națională subiectul este unic, indiferent de manualul după care s-a studiat. Este incorectă motivația conform căreia manualele sunt realizate respectând programa unică, deoarece prin folosirea manualele alternative se încalcă dreptul elevilor de a  avea egalitate de șanse la cel mai important examen al vieții lor, în urma căruia sunt repartizați la liceu. Profesorii pot adăuga manualului unic materiale selecționate / realizate de ei pentru a susține textele / lecțiile din manualul obligatoriu.

m. Reformarea  și regândirea sistemului de educație, proces în care să fie implicate / numite cadre didactice cu experiență la catedră.

n. Crearea unor echipe de profesori - cadre didactice cu experiență de / în predare - care să participe activ la selecția manualelor pentru toate nivelurile, selecție care să folosească un format clar /criterii de selecție. 

o. Optimizarea numărului de elevi în clasă pentru creșterea calității predării și a însușirii cunoștințelor predate. Cele mai noi cercetări demonstrează că numărul optim trebuie să fie cuprins între 18-25 ceea ce ajută și la evacuarea fără accidentări în caz de situații speciale (incendiu, de ex.).

p. Instituirea / continuarea programului „Adoptă o stradă / un park” prin care clase /școli să se implice în programe de voluntariat. Elevii participanți să beneficieze de Certificate de Voluntar utile în dosarul lor de absolvire  / înscriere la facultate, în procesul de învățare sau angajare ulterioară, dar și în formarea lor ca membri ai unei societăți sănătoase, astfel promovând activitatea de voluntariat (teoretic si practic), mai ales în rândul tinerilor, pentru păstrarea unui mediu curat.

r. Reintroducerea în cadrul televiziunii și radioului public a emisiunilor educative care să îmbogățească cunoștințele generale ale elevilor și  să îi ajute în fixarea informațiilor căpătate în școală.

s. Asigurarea obligatorie a igienei în unitățile școlare de toate nivelurile și în orice / toate locațiile (toaletele în curte - focare de infecție pentru oricine și pericol pentru viața copiilor mici)

 

2. În domeniul LEGISLATIV


a. Continuarea plătirii alocației și indemnizației pentru asistentele maternale care suplinesc obligațiile părinților absenți doar în cazul în care asistentele îndeplinesc TOATE condițiile legale pentru a beneficia de acestea: de la vârstă – condiții de igienă – dovada pregătirii copiilor pentru momentul când vor fi adoptați (dacă această situație există) – până la asigurarea unui mediu pozitiv în care copiii să crească fără traume, fiind încurajați să se dezvolte ca ființe pozitive.
b. Păstrarea vârstei de pensionare pentru femei, dar și pentru bărbați;
c. Rezolvarea cererilor de cetățenie ale femeilor din Republica Moldova, clarificând implicit situația familiilor lor;
d. Aplicarea legii privind obligativitatea părinților care pleacă la muncă în străinătate de a încredința copilul unei rude sau persoane apropiate și verificarea modului în care sunt îngrijiți copiii aflați în această situație. Evidența și consilierea lor să fie obligatorii, iar pentru aceasta să fie desemnată o persoană cu studii de specialitate, angajată a primăriei sau a școlii.

 

3. În domeniul LEGAL / Asigurarea cetățenilor

Dezvoltarea campaniei împotriva traficului uman și a violenței în familie și nu numai.

a.  bligativitatea reciclarii / pregătirii tuturor persoanelor angajate în

procesul de asigurare /acționare,  în conformitate cu legi care să fie aliniate la legile internaționale, în privința drepturilor cetățenilor de a fi apărați în cazuri de pericol / abuz, etc. În acest sens ne referim la: acționare competentă imediată la apeluri telefonice (accident / atac / viol / urmărire, etc)

b. Instituirea unor grupuri de observație / străzi (neighborhood watch).

Aceste grupuri să aibă acces direct la telefon  cu Poliția și cu Jandarmeria; să se creeze și o coordonare centrală la nivel național.  

c. Realizarea unor panouri pe fiecare stradă care să specifice: „Stradă sub observație permanentă pentru prevenirea crimelor de orice fel.

 

4. În domeniul SOCIAL și ECONOMIC

a. Crearea de adăposturi (locuinţe sociale) asigurate și în mediul rural pentru femeile abuzate;

b. Înființarea, menținerea și îngrijirea căminelor pentru persoanele în vârstă; monitorizarea și asigurarea unui control în privința condițiilor de funcționare a respectivelor  așezăminte;

c. Sprijinirea femeilor din mediul rural pentru înființarea de asociații și ateliere de pregătire în vederea păstrării specificului zonelor folclorice (realizarea și valorificarea de produse tradiționale) și transmiterea acestor deprinderi tinerei generații;

d. Susținerea în mediul rural a unei campanii de informare asupra păstrării sănătății și a siguranței personale; Continuarea actiunii initiate de UNIFERO - Caravana Sănătatea este și pentru tine” în care să fie implicați tineri studenți din mediul medical, aceste acțiuni urmând a fi considerate ca parte din practică.

e.  Preocupare față de copiii defavorizați financiar sau ai căror părinți sunt plecați.

      f. Realizarea unei arondari a căminelor de bătrâni şi de copii, pe zone în care să fie implicate grupuri de tineri pentru sprijinirea activităţilor de recreere și de petrecere a timpului pentru aceste categorii de persoane; acordarea de sprijin material acolo este nevoie.

      g. În colaborare cu serviciile de asistenţa socială, realizarea unor acţiuni de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate (boli, greutăţi materiale) prin organizarea de spectacole de caritate, colete si livrare de rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, mâncare neperisabilă, obiecte de igienă personală, etc., dupa modelul Asociațiilor umanitare membre UNIFERO “Codrin” și “Născută Înger” din Piatra Neamț.

h. Implicarea mai mare și adecvată a autorităților în rezolvarea problemelor refugiaților și ale victimelor traficului de persoane.

i. Promovarea unor acțiuni de antreprenoriat în care să fie implicate femei cu sau fără experiență (care pot fi pregătite), și care pot constitui modele demne de urmat pentru dezvoltarea societății și a comunității;

 j. Recunoașterea reușitelor feminine și promovarea unui număr mai mare de femei în posturi decizionale pe baza rezultatelor unor examene de evaluare;

 k. O mai mare atenție acordată tineretului, promovării tinerilor în activități sociale, economice, politice, pentru valorificarea eficientă a potențialului de care dispune generația tânără;

 

 l.        Sprijinirea inițiativelor și proiectelor românești, capabile să creeze locuri de muncă și să aducă beneficii pentru întreaga societate;

 

 m.    Asigurarea unor activități susținute de cunoaștere și respectare a legilor, pentru  toate categoriile de cetățeni. Implicarea prin prezentari inforrmative a Poliției de Proximitate în activitățile instituțiilor de învățământ și ale ONG-urilor.

 

5. În domeniul sanitar:

 

a.    Realizarea unor activități practice, prin care tinerii să cunoască tehnici simple de prim-ajutor /apărare, care,  aplicate corect, salvează viața celor aflați în pericol. UNIFERO are semnat protocol de parteneriat cu Asociatia Siguranța Auto (A.S.A.); în acest sens s-au desfașurat deja activități în țară și înafara ei în care tehnicile cele mai moderne de prim-ajutor au fost prezentate cu mare succes.

 

b.    Finanțarea corectă a sistemului sanitar, în vederea asigurării desfășurării actului medical la cele mai înalte standarde și a prevenirii plecării personalului de specialitate în afara granițelor țării;

c.    Acțiuni în școli și în comunități pentru promovarea unor principii de viață sănătoasă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor;

d.    O mai bună asigurare a asistenței sanitare în comunități defavorizate sau aflate în zone mai greu accesibile;

e.    Asigurarea permanenta a asistenței sanitare și a consilierii psihologice în școli.

f.     Îmbunătățirea, controlul practicii spitalicești (îngrijire, curățenie, mâncare, tratament, medicație etc.) și a necesarului de medicamente, echipament și materiale medicale.

 

În concluzie, pe lângă cele de mai sus, UNIFERO Inc. declară:

 

  • Ne exprimam îngrijorarea față de creșterea numărului de abuzuri încheiate cu crime la care sunt  supuse tinerele, ființe nevinovate care cad victime unor persoane fără conștiință, adevărate brute, dar și față de incapacitatea statului de a oferi protecție și un mediu sigur de existenta cetățenilor săi. 
  • Cerem finanțare corectă a tuturor departamentelor implicate direct în asigurarea unei vieți fără incidente, în rectificarea legilor care să elimine atât incompetența unor angajați ai poliției, cât și  lipsa de posibilitate în acționare imediată în cazuri de pericole;
  • Cerem implementarea instruirii periodice permanente a angajaților Poliției în concordanță cu procesele similare care au loc în afara României pentru cazuri extreme și, în același timp, cunoașterea legilor, a drepturilor și obligațiilor de abordare imediată a incidentelor.
  • Instruirea operatorilor de la 112 în preluarea cazurilor anunțate.
  • Susținem respectarea drepturilor la tratament egal cu bărbații a peste jumătate din populația omenirii formată dr femei.
  • Protestăm împotriva tratamentului inuman la care sunt supuse femeile în multe țări ale lumii și împotriva traficului de ființe umane ale căror victime principale sunt.

 

 BD UNIFERO Inc. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.