skip to Main Content

ADULȚI – TEME CONCURSURI CREAȚIE LITERARĂ UNIFERO 2024  – 16 IANUARIE – 20 IUNIE

Alegeți una din temele următoare pentru  a scrie:

O nuvelă /Pagini de Jurnal/ Articol editorial de prima pagină :

 Să ne întâlnim acasă ! – Proiect propunere pentru revenirea românilor acasă. Etape, puncte importante de rezolvat (Educație, seniori) și motivație / importanță.

  1. Ce eveniment din istoria lumii de-a lungul timpului v-a impresionat ? Imaginați-vă că ați participat activ la el, fie și ca jurnalist.
  2. Creeați o legendă despre Castelul Bran sau altă clădire emblematică. Folosiți date reale / literatură populară, etc..
  3. În alte țări ale lumii, participanții la diferite concursuri de cunoștințe generale (De exemplu, Jeopardi în Statele Unite) donează unor organizații/societăți umanitare sumele câștigate Dacă ați beneficia de un premiu mare, ce organizație ați fonda? Nume, scop, viziune, activități, obținere de fonduri. (Mission and vision)

Lucrarea, nu mai mare de 3 pagini, trebuie să fie însoțită de un scurt CV,  o fotografie și trebuie să respecte următoarele:

Format:  Word doc, font Arial, mărime literă 12, spațiu între rânduri 1.5. Poate fi însoțită de grafică proprie.

Data limită până la care trebuie primită – 20 iunie

          Adresele la care trebuie trimise creatiile:

uniferoconcursuri@gmail.com

și

Worldprofm14@gmail.com

Se vor acorda trei diplome și premii (I, II și III), precum și trei mențiuni.

Lucrările câștigătoare vor fi publicate in Antologia 2024 – UNIFERO, DIAMANTE SPIRITUALE

Vă așteptăm! Mult succes și un an nou cu fericire și pace!

 

ADULTS – THEMES COMPETITIONS LITERARY CREATION

UNIFERO 2024

16 JANUARY – 20 JUNE

Choose one of the following themes to create

A short story / Journal Pages / Front page editorial article:

  1. Let’s meet at home! – Draft proposal for the Romanians’ return home. Milestones, motivation / importance.
  2. What event along times in world history has impressed you? Imagine that you actively participated in it (even as a journalist).
  3. Create a legend about The Bran Castle or another iconic building in Romania or in the world. Use real data/ folk literature.
  4. In other countries of the world, participants in different general knowledge contests (For example, Jeopardy in the United States) donate their winnings to humanitarian organizations /societies. Had you won a big prize, which organization would you found? Name, purpose, vision, activities, fundraising. (Mission and vision)

 

IMPORTANT – GUIDELINES

Your work should be accompanied by a brief CV and a picture and should follow the following guidelines:

It should not be longer than 3 pages, must be sent BEFORE June 20 in Word doc, Arial font, letter size 12, space between lines 1.5. It can be accompanied by your own graphics.

 

Addresses to be sent to:

uniferoconcursuri@gmail.com

and

Worldprofm14@gmail.com

 

The contest winners will be announced on July 20 on www.unifero.net & on UNIFERO’s Facebook platform.

The ceremony of awarding diplomas and prizes will take place during the opening of the UNIFERO XVII International Conference, on the date and time TBA.

Three Diplomas and Awards (I, II, and III), as well as three mentions will be granted. The winners will be published in the Anthology UNIFERO- SPIRITUAL DIAMONDS, 2024

We will be waiting for your work. Good luck and a happy and peaceful new year!