skip to Main Content

BUCOVINA DIN INIMA MEA

Străvechi pământ românesc, Bucovina nu este doar locul unde ne-am născut și trăim,  ci o stare de spirit care ne însuflețește permanent, o parte a ființei noastre. Istoricii ne recomandă să folosim denumirea de„ Țara de Sus a Moldovei” și le dăm dreptate ,pentru că termenul de Bucovina,  „Țara Fagilor”, i-a fost atribuită de vremenlnici stăpânitori. Dar o parte a acestui  ținut a rămas sub alt stăpân, trupul său împărțit„ pe două hărți ”, cum  rostește, cu jale, academicianul Vasile Tărâțeanu, fiind, nu se știe până când, o rană deschisă. Cum să spui „ Țara de Sus”când știi că este o țară de mai sus, trăind cu durerea de a nu fi acasă, deși este acasă?

Numele de Bucovina,de o sonoritate aparte , exprimă o realitate.Ținutul este într-adevăr o țară a fagilor cu coroane bogate, suflând  în toamne cu aur și arămiu printre verdele întunecat al brazilor ce-și trimit vârfurile spre cer. Un joc de ape mai mari sau mai mici, mai liniștite sau învolburând în dorne, printre munți: Siretul, Prutul, Suceava, Moldova, Bistrița Aurie, Dorna, ș.a. scaldă acestă țară de margine. O puzderie de sate care se îmbracă în haine din ce în ce mai noi, dar străduindu-se să-și păstreze individualitatea, vorbesc despre hărnicia și mândria oamenilor Bucovinei. Orașele mai păstrează urme ale falei de odinioară, clădiri vechi și impunătoare rezistând modernizării și tăvălugului timpului. Excelează Cernăuțiul, cu acoperișurile scânteietoare ale clădirilor ce aparțin Reședinței  Mitropolitane( astăzi,  Universitatea Națională), cu Strada  Mare, cu clădirile în care a învățat Eminescu…Ceea ce impresionează nu numai pe străini, ci și pe trăitorii acestor meleaguri, este salba de mănăstiri, cele mai multe monumente Unesco, mărturii ale credinței profunde ce ne exprimă ca neam, pecetluită de domni și voievozi  pentru care țara nu era doar prezentul, ci uriașa datorie față de urmași. Albastrul de Voroneț, verdele Suceviței, galbenul  Moldoviței, roșul de Humor,etc. sunt culorile vieții noastre. Și mai sus, Putna, Pantheonul  românesc, de unde„ atletul creștinătății”, Ștefan cel Mare, veghează ca țara ce a  lăsat-o urmașilor să ajungă la„ urmașii urmașilor”…

Bucovina a dat țării personaități de primă mărime în cultură,în știință, în viața politică. Ne mândrim că sunt și astăzi oameni  care mențin vie spiritualitatea locurilor: personalități literare cu renume, un corp universitar de elită, o privighetoare a cântecului, Doamna Sofia Vicoveanca( și o pleiadă de interpeți mai tineri și foarte tineri, foarte talentați), teatru, ansambluri  artistice redutabile, maeștrii ai instrumentelor  muzicale , meșteri  populari care veghează la păstrarea tradițiilor. Reînvie bogăția spirituală și frumusețea  obiceiurilor străvechi, dar și bogăția și diversitatea  nemaiîntâlnită a costumelor populare, ilustrând simț artistic și iubire de frumos.

Sunt mândră că m-am născut în Bucovina, în satul„ poartă de intrare” în acest„ rai al Moldovei”, cum o numea  Eminescu. Sunt  mândră  de străbunii  mei din sat, care au luat de mai multe ori drumul Vienei, pentu a-și susține  cauzele în fața împăratului: dreptul  asupra pământului  moștenit de la Alexandru cel Bun, dreptul de a-și construi o biserică în care să-și exprime credința. Locutorii de azi ai comunei  Poiana Stampei  sunt  vrednici urmași ai acelor oameni: au înflorit fața satului, sunt harnici, talentați și buni păstrători de tradiții și obiceiuri. Mi-aș dori ca Bucovina să nu fie un slogan bun de rostogolit în discursuri, ci să rămână o parte a ființei  fiecăruia  dintre  noi, astfel  cinstindu-ne înaintașii și împlinind testamentul  marelui Ștefan. Pentru că Bucovina este o parte a Moldovei, nu una oarecare!

Prof. Paraschiva Abutnăriței