skip to Main Content

CERERE DE ADEZIUNE LA UNIFERO Inc.

Subsemnatul/a (numele si prenumele)

domiciliat/a in strada
nr.
bl.
sc.
et.
ap.
oras
judet/sector, luând cunostință de prevederile Statutului Organizației, și declarându-mă de acord cu acesta și cu Ghidul de activitate pentru membrii UNIFERO, solicit prin prezenta să devin membru al organizației.
Consimt sã platesc taxa de inscriere in organizatie in valoare de precum și cotizația anuală în valoare de (sumele se gasesc in www.unifero.org inscriere in organizatie).
Anexat trimit C.V-ul. fisiere acceptate maxim 5mb, de tipul: pdf, doc, docx.

Informații personale:Act de identitate:
Seria Nr.


Adresa: Atlanta, GA 30047, USA
worldprofm14@gmail.com * Ph.# 001/770-925-1871 * Ph. # 001/678-600-1388
Secretariat:
Unifero2007@yahoo.com * Unifero22012@yahoo.com

Banca Raiffeisen
Cont/Account: RO73 RZBR 0000 0600 1474 0169
Nume titular/ Account holder: Smaranda LIVESCU
Specificare/Mention: Pt. org UNIFERO

Vizitatori la articol 108 Total: 23875