skip to Main Content

July 2023,

Atlanta, USA

To Whom It May Concern:

Esteemed Ladies and Gentlemen, greetings!

 

By means of these presents we inform you of new steps that our organization is taking.

Your support in implementing them will be highly appreciated.

The vision of the International Union of Romanian Women for women of the world, their families, and supporters (UNIFERO Inc.) – a nonprofit organization registered in Atlanta, Georgia, USA in 2007 and active ever since (please see the attached documents) – is to inspire our world community to strive and build a world that heals through excellence, empathy, and understanding while gaining education, self-confidence building, networking, and support, across all ages and in every walk of life.

The mission of our organization is to create a network that empowers and honors our family members and supporters for the future, by engaging each one through their limitless skills and addressing all the needs and interests.

Both the mission and vision of UNIFERO Inc., are represented on a legal basis by its Clubs and /or branches in the DIASPORA and in Romania.

UNIFERO Clubs will function and perform their activities under the umbrella of the organization, by following its articles listed in the Statuses (See www.unifero.net), as well as the assigned directions, without discrimination among the members and/or nonmembers and participants in the events.

Each UNIFERO Club announcement of events and news will be found on the UNIFERO Facebook website at https://www.facebook.com/groups/488876847883540/

The Motto will be: Nobody is a child of a lesser God!

thus, promoting recognition of equality with no discrimination of any kind.

The Clubs will have a Director and a designated group of volunteers. The Director’s name and contact must be made available to the group of volunteers as well as on the Club website.

The Clubs will accept donations in support of its different events.

The Clubs will initiate activities, invite vendors from the community to display their business, performers, and professionals in different fields.

The Clubs will maintain a log with the participants’ name, address, contact info.

The Clubs will hold active workshops on healthy living, medical issues (mental health, diabetes, etc.), relaxation (Yoga, fashion, and art classes)

The Clubs will develop presentations of high interests for the community like:

  • Different performances/ concerts /mini folk festivals / presentation of movies and books / art exhibitions to help preserve and present Romanian culture to other communities.
  • Language support for young people – brief conversations and lessons / spelling / word meaning contests.
  • Monthly birthdays celebrations
  • Field trips
  • Observation of different holidays; Games and health presentations
  • Support in special critical situations or needs for seniors / families volunteering activities (adopting a park/a street, etc.)
  • Exchange/share of events with other clubs of the kind

The Clubs will have their activities delivered in different locations (e.g., libraries, schools, consulates, churches, etc.), announced ahead of time and approved by the main organization as well as by local authorities.

The Clubs will be in touch with local mass-media through a designated person /director.

The Clubs will always inform the Organization of their planned activities that need to be approved by the President, the Secretary General and by the members of UNIFERO BD.

The Club Directors will participate in the annual Conferences of the Organization.

 

Thank you!

Prof. Smaranda CAZAN-LIVESCU, PhD (USA)                 Prof. Oana Alina POLEACEC (IT)

President and Founder                                                            Secretary General

Worldprofm14@gmail.com                                               oanaalinapoleacec020@gmail.com

Prof. Elena MARUNTELU

Secretary for Education

maruntelu.elena@gmail.com

Ec. Mirela PENU, PR Department  mirelapenu@yahoo.com

 

www.unifero.net
Iulie 2023,
Atlanta, SUA

Pentru cei interesaţi:

(adresare catre…oficial)

Stimate Doamne și stimati domni, bună ziua!

 

Prin intermediul acestui mesaj vă informăm despre un nou proiect al organizației noastre: Deschiderea Cluburilor UNIFERO în diferite localități / țări. Sprijinul dumneavoastră în implementarea și desfășurarea activităților acestui proiect va fi apreciat.

Viziunea Uniunii Internaționale a Femeilor Române pentru femeile lumii, familiile lor și susținători (UNIFERO Inc.) – o organizație nonprofit înregistrată în Atlanta, Georgia, SUA în 2007 și activă de atunci (vă rugăm să consultați documentele atașate) – este de a inspira comunitatea noastră mondială să se străduiască și să construiască o lume care se vindecă prin excelență, empatie și înțelegere, dobândind în același timp educație,  prin construirea încrederii în sine, crearea de rețele și sprijin  pentru toate vârstele și în fiecare domeniu al vieții.

Misiunea organizației noastre este de a crea o rețea care să susțină  și să onoreze membrii familiei UNIFERO și nu doar pe susținătorii noștri pentru viitor, angajându-i pe fiecare prin abilitățile lor nelimitate și abordând toate nevoile și interesele acestora.

 

Atât misiunea, cât și viziunea UNIFERO Inc., sunt reprezentate pe bază legală de Cluburile și/sau filialele sale din DIASPORA și din România.

        Cluburile UNIFERO vor funcționa și își vor desfășura activitățile sub umbrela organizației mame, tinand cont de articolele enumerate în Statutul acesteia (Vezi www.unifero.net ), precum și direcțiile atribuite, fără discriminare între membri și participanții la evenimente.

        Fiecare Club UNIFERO (Ex. CLUB UNIFERO Italia) va anunța evenimentele programate/aprobate și știrile legate de club / de comunitate pe site-ul Facebook al UNIFERO Inc., la https://www.facebook.com/groups/488876847883540/

Motto-ul comun va fi: „Nimeni nu este copilul unui Dumnezeu mai mic”

astfel, promovând recunoașterea egalității, fără nicio discriminare de vreun fel.

          Cluburile vor avea un Director (Initiatorul acestuia) și un grup de voluntari desemnat. Numele și datele de contact ale Directorului trebuie să fie puse la dispoziția grupului de voluntari, precum și pe site-ul Clubului.

          Cluburile vor accepta donații în obiecte, alimente și monetare pentru susținerea desfasurarii diferitelor evenimente.

          Cluburile vor iniția activități, vor invita diferite businessuri din comunitate să se prezinte, vor avea ca oaspeti artiști și alti profesioniști din diferite domenii.

          Cluburile vor menține un tabel cu numele participanților, adresa, informațiile de contact.

          Cluburile vor organiza ateliere active despre modalitati de căutare pentru un servici, perfectionare in funcție de cerințele de pe piața de servicii; prezentări despre  viață sănătoasă, probleme medicale (sănătate mintală, diabet etc.), relaxare (cursuri de yoga, dans, modă și artă)

Cluburile vor dezvolta prezentări de mare interes pentru comunitate cum ar fi:

– Diferite spectacole/concerte/mini festivaluri populare/prezentări de filme și cărți/expoziții de artă pentru a ajuta la conservarea și prezentarea culturii românești altor comunități.

– Suport lingvistic pentru tineri – scurte conversații și lecții / concursuri de ortografie / sensul cuvintelor.

– Sărbătorile lunare ale zilelor de naștere; – Excursii

– Observarea diferitelor sărbători nationale si internationale

– Jocuri Trivia (Istorie, muzica, film, monumete, oameni de stiinta, etc.)

– Sprijin prin activități de voluntariat pentru seniori/familii în situații sau cu nevoi speciale critice dar și adoptarea unui parc prin infrumusetarea acestuia sau a unei străzi, a unei locuințe, etc.)

– Schimb/prezentare de evenimente împreună cu alte cluburi cu scopuri sau activități similare

Activitățile cluburilor vor avea loc în diferite locații (ex. biblioteci, școli, consulate, biserici, etc.), anunțate din timp și aprobate de organizația principală și de autoritățile locale,.

Cluburile vor fi în contact cu mass-media prin o persoana desemnata/ director .

          Cluburile vor informa întotdeauna Organizația cu privire la programul de activităț  planificate care trebuie aprobate de către Președinte, Secretarul General și de către membrii UNIFERO BD.

Directorii Cluburilor vor participa la Conferințele anuale ale Organizației pe care le vor prezenta comunitatilor în care trăiesc.

Mulțumim pentru atenție! Vă invităm să fiți cu noi!

 

Prof. dr. Smaranda CAZAN-LIVESCU (SUA)                        Prof. Oana Alina POLEACEC (IT)

Președinte și Fondator                                                                   Secretar General

Worldprofm14@gmail.com                                                   oanaalinapoleacec020@gmail.com

 

prof. Elena MARUNTELU
Secretar pentru educație
maruntelu.elena@gmail.com

Ec. Mirela PENU
Departament Relatii Publice
mirelapenu@yahoo.com