skip to Main Content

Rezoluția Conferinței UNIFERO 2023

UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ A FEMEILOR ROMÂNE

UNIFERO Inc.

A XVI-A CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ UNIFERO INC.

TÂRGOVIȘTE, ROMÂNIA, 27-29 IULIE 2023

 

REZOLUȚIE

Redactată în urma sugestiilor primite prin Chestionarul înmânat tuturor participanților la Conferința UNIFERO 2023

în deschiderea evenimentului,

 

PREAMBUL

Uniunea Internațională a Femeilor Române pentru femeile lumii, familiile și suporterilor acesteia (UNIFERO Inc.) este o organizație non profit și non guvernamentală, înființată și înregistrată în Atlanta, Statele Unite ale Americii, în anul 2007, de către prof. univ. Smaranda CAZAN-LIVESCU, cu membri din mai multe țări ale lumii, având ca scopuri găsirea de soluții pentru problemele cu care se confruntă tinerele fete și femeile de toate vârstele, în respectarea drepturilor lor, în activitatea de păstrare a identității prin limba maternă, tradiții și obiceiuri, cultură , împotriva violențelor de orice natură, a discriminării, pentru apărarea dreptului de promovare în funcții de decizie, pentru includerea societatea modernă din care sînt parte integrantă.

UNIUNEA acordă o importanță deosebită educației în familie , în școală, în societate, pentru respect și formarea unor generații capabile să funcționeze la parametri optimi în viitor.

Prima conferință și alegerea primului Birou Director a avut loc în 2008, la Vatra Dornei, următoarele desfășurându-se la Atlanta, Piatra Neamț, Iași, București, Craiova, Bușteni, Jupiter, Viena, Timișoara, Alba Iulia, Târgoviște.

În acest an, din nou la Târgoviște, au fost asigurate condiții optime pentru desfășurarea lucrărilor conferinței care a  beneficiat de teme generoase și prezentări profesioniste și de mare interes: Destinația-România istorică și educată; Eroine și eroi – atunci și acum; Traficul uman – o pandemie globală continuă; Psihologie și psihopedagogie, Psihologia fericirii; Profesori , elevi, părinți; Intrare pe porțile instituțiilor de învățământ superior; Prezentare Manual UNIFERO, unic prin publicul caruia i se adresează –“Limba, istoria și cultura română-pașaport identitar global prin educație”.

Acestora li s-au adăugat temele modulelor în cadrul cărora au avut loc dezbateri pe subiecte de mare interes: Diaspora – o a doua Românie; Desacralizarea educației. Învățământul hibrid; Educația în Republica Moldova și în alte sisteme de învățământ; Traficul uman și violența împotriva femeilor, a copiilor, a vieții normale; Recalificare prin încurajarea folosirii calităților, a cunoștințelor prin educație; Limba română, azi; Doctorul psihiatru-ajutor în rezolvarea problemelor extenuării, depresiei, anxietății; ș.a.

Deschiderea lucrărilor a fost onorată de prezența doamnei Sandra Pralong, consilier prezidențial pentru Diaspora –  Administrația Prezidențială, care a apreciat în mod deosebit activitatea de 17 ani a organizatiei UNIFERO și în sprijinul creării unei bune imagini a României în lume.

La lucrările conferinței s-au aflat și invitați, români de marcă. De asemenea – prin mesaje – membri /suporteri din țară, din Canada, China, Israel, Suedia.

Târgul de carte a marcat evenimente susținute de editurile Eikon, Coresi, Transilvania, Rhea ( Târgoviște), Reea ( Tg. Mureș) prin numeroasele lansări de carte și reviste literare, recitaluri de poezie și muzică , un moment de dans sportiv, proiecții de filme documentare pe teme  istorice și etnografice.

De o apreciere deosebită s-a bucurat prezentarea Manualului Unifero pentru elevi, adolescențși adulți de origine română, profesori din România și din alte țări, denumit „ Limba Română și România – Cultură, istorie și tradiții – Pașaport global identitar (c), alcătuit de un colectiv de profesori din România, Italia, Republica Moldova și USA, coordonat de prof. Smaranda CAZAN-LIVESCU, Președinte și Fondator UNIFERO.

În cadrul conferinței au fost anunțați și premiați cei mai talentați elevi care au participat la Concursul de Creație din acest an, dar și cei mai activi membri ai uniunii. Concursul a avut și o componentă pentru adulți.

Participanții au apreciat buna organizare și găzduire, complexitatea tematicii, deschiderea spre comunicare și interacțiune, bogăția de informații vehiculate, atenția acordată unor domenii cheie pentru dezvoltarea armonioasă și normală a societății românești din țară și din afara granițelor României.

La lucrările conferinței au fost prezenți și în acest an  membri și susținători ai uniunii din Italia, Anglia, Baia Mare, Franța, Republica Moldova, din USA, din București, Baia Mare, Giurgiu, Brașov, Gheorghieni, Vălenii de Munte,  Conțești-Teleorman, Sibiu, Vatra Dornei, Bușteni, Târgoviște.

 

UNIFERO si Viața socială, în România și în comunitățile românești din lume

 

S-au făcut numeroase propuneri, menite să sporească rolul Uniunii în rezolvarea problemelor cu care se confruntă persoanele cărora se adresează, încurajând și o mai bună colaborare cu toate instituțiile și entitățile oficiale cu atribuții în domeniile pe care își axează activitatea UNIFERO.

Membrii UNIFERO consideră că instituțiile statului trebuie să acorde mai multă considerație rolului Uniunii și al conferințelor organizate de aceasta, ca evenimente de importanță națională și internațională.

 

Propuneri legate de social

Crearea de adaposturi asigurate pentru femeile abuzate, și în mediul rural;

Înființarea, menținerea și îngrijirea căminelor pentru persoanele în vîrstă; asigurarea unui control social al condițiilor de funcționare a respectivelor așezăminte;

Imbunătățirea, controlul practicii spitalicești (îngrijire, curățenie, mâncare, tratament, medicație, pregătire a cadrelor de ajutor imediat- asistente, etc.) și asigurarea necesarului de medicamente, echipament și materiale medicale;

Sprijinirea femeilor din mediul rural pentru înființarea de asociații și ateliere de pregătire în vederea păstrării specificului zonelor folclorice (realizarea și valorificarea de produse tradiționale) și transmiterea acestor deprinderi către tînăra generații;

Susținerea unei campanii în mediul rural de informare asupra păstrării sănătății personale – femei, bărbați, tineri și copii

De asemenea, în domeniul LEGISLATIV

  • Rezolvarea în urgență, pe bază de evaluare corectă a

cererilor de cetățenie ale femeilor din Republica Moldova, clarificând implicit situația familiilor lor (pe baza de acte care să ateste clar originile românești);

  • Simplificarea rezolvării cererilor de acordare a pensiilor

pentru cetățenii români stabiliți în străinătate

 

SOCIAL

 

  • Sprijinirea familiei tradiționale;
  • Organizarea unor programe complexe pentru familiile

aflate în dificultate/dezavantajate (familii monoparentale, familii din care lipsesc părinții – sau numai un părinte – aflați la muncă în străinătate, familii cu venituri reduse). Acest sprijin să se manifeste pe plan economic, dar și prin consiliere psihologică, juridică, sprijin în găsirea de locuri de muncă, etc.

  • Simplificarea procedurilor de acreditare a unor asociații,

agenții, societăți din afara granițelor României, care susţin, să promoveze și să valorifice activitățile specifice ale femeilor din zonele rurale;

 

DIASPORA și ROMÂNIA

 

UNIFERO Inc. susține și propune

  • Desfășurarea Festivalului dedicat ROMÂNILOR de

PRETUTINDENI în diferite orașe din România și din lume, dar și pe platforma ZOOM,  începând cu orașul Iași sau Atlanta pentru anul 2024 ;

  • Înmînarea chestionarelor tuturor participanților – încă

de la începutul întâlnirii – pentru opinii și sugestii folosite apoi in dezbateri și pentru formularea REZOLUTȚIEI 

– Extinderea legăturilor României cu DIASPORA prin realizarea de activități comune de cunoaștere și rezolvare a problemelor legate de păstrarea și recunoașterea identitătii cât și a dreptului de folosire a limbii române în comunitățile din alte țări (Vezi – Ucraina);

 Acordarea unei atenții sporite distribuirii de materiale educaționale adecvate pentru copii născuți în Diaspora, nu doar din Europa ci din toată lumea (programe special planificate pentru ei – Ex. tabere tematice – istorie, limba, sport, etc);

– Asigurarea reluării transmiterii emisiunilor TVR Internațional și pe teritoriul României, pentru evitarea distorsiunilor în cunoașterea adevăratei situații a românilor de pretutindeni și pentru informare despre evenimente care susțin identitatea prin cultură, limbă, istorie, tradiții  și educație;

 

MASS MEDIA

 

Reintroducerea în cadrul televiziunii și radioului public a emisiunilor educative care să îmbogățească cunoștințele generale ale elevilor, și  să îi ajute în fixarea informatiilor căpătate în școală;

Prezentări ale activității de voluntariat și dezbateri legate de câștigul uman pe care-l reprezintă acesta pentru toate palierele societății nu doar pentru cei care îl practică

– Emisiuni concentrate pe educația întregii societăți în însușirea de înalte valori morale și spirituale (demnitate, în primul rând), limbaj si respect;

– Factorii de decizie din mass media să acționeze pentru calitate, pentru creșterea rolului în educarea întregii societăți, pentru pregătirea emisiunilor si a prezentatorilor acestora folosindu-se un limbaj adecvat într-o limbă română corectă;

Emisiunile să ofere modele / știri pozitive în toate domeniile pentru recunoașterea și promovarea modelelor de reușită autentică în viața și societatea din România, din Diaspora, din lume

 

AUTORITĂȚILE LOCALE

 

Creșterea rolului autorităților locale, al ministerelor, în viața societății, printr-o mai mare preocupare și vizibilitate în rezolvarea problemelor cu care femei dar si persoane de toate vîrstele se confruntă;

– Activități ale instituțiilor abilitate pentru schimbarea mentalității colective referitoare la rezolvarea conflictelor în familie și în societate;

–  Întărirea legilor care se referă la aceste probleme și reformularea lor pentru aplicare imediată și pedeapsă severă

–  Evaluarea corectă și susținerea femeii pentru integrarea în societate , pentru promovarea în posturi de decizie; protejarea împotriva violenței, împotriva traficului de persoane și a neglijenței cadrelor medicale (vezi cazul din Botoșani al tinerei femei însărcinate, Alexandra)

 

EDUCAȚIE

 

Implicarea mai concretă a factorilor decizionali în realizarea unui sistem de învățământ performant, promovarea excelenței în educație; un accent deosebit pe educația civică, pentru sănătate ( mai logic adaptată nivelelor de vârstă), simplificarea și fluidizarea programelor de studiu, evitarea schimbărilor care produc confuzii în învățământ, păstrarea principiilor și a legilor educației deja demonstrate ca fiind de succes, mai multă coerență în evaluare, stabilirea clară a relației familie – școală ( pentru evitarea implicării părinților în mod neavenit și în necunoștință de cauză în procesul de învățământ);

Re-evaluarea manualelor în privința personalităților studiate, pentru promovarea unor valori autentice;

Formarea unor comisii competente (profesori cu expertiză în clase, participare la cursuri internaționale de formare și modernizare a predării și cu vechime în predare) pentru adoptarea/selecția manualelor școlare și pentru realizarea curriculumului din colegii și universități

Optimizarea numărului de elevi în clasă pentru creșterea calității predării;

Reintroducerea examenelor riguroase pentru absolvirea liceului și admiterea în facultate, care să testeze și aprecieze cunoștințele candidaților, în raport cu nivelul international de evaluare, pentru competitivitate;

Restabilirea prestigiului profesorului ( care nu este „ furnizor de servicii educative”, ci constructor de caractere);

Mai multe programe informative pentru educarea părinților, copiilor și tinerilor în privința evitării atragerii acestora în grupuri infracționale  (ex. Consumul de droguri, traficul de persoane,   abuzul și violența sub orice formă);

Programe informative legate de hărțuirea / bullyingul în perimetrul dar și înafara campusului instituțiilor de învățămînt si  implementarea unui cod de legi drastice pentru cei care le practică

Programe / competiții care să încurajeze educația patriotică, prin și pentru cunoașterea istoriei , pentru promovarea mărturiilor unor supraviețuitori ai războaielor, ai prigoanei comuniste.

Implicarea mai concretă a factorilor decizionali în realizarea unui sistem de învățământ performant, pentru promovarea excelenței în educație

Proiecte transfrontaliere care să recunoască și valorifice apartenența la spațiul istoric și de limbă, proiecte care să fie realizate în parteneriat cu Republica Moldova/ Basarabia și zonele limitrofe;

 

ACȚIUNI UNIFERO Inc. – ÎN ROMÂNIA și în COMUNITĂȚILE ROMÂNEȘTI din lume

 

Crearea de Cluburi UNIFERO in România și în toate țările în care există comunități românești/membri ai organizației

Deschiderea  cursurilor de civilizație și limbă română / prin engleză începând cu luna septembrie a acestui an, 2023. (Departamentul de Limbă Română a UNIFERO Inc.)

Tabere anuale mixte – copii/tineri din Diaspora și din România

– Cursuri de Limbă Română, civilizație și cultură românească

– Festivaluri de film românesc, expoziții de artă și întreceri sportive (Tenis, șah, volei, ping-pong) cu invitați de toate naționalitățile.

– Continuarea creării unui network și prin platforma ZOOM pentru prezentări legate de educație și cultură, drepturile femeilor și suport, implicarea tinerilor în acțiunile de voluntariat și ajutor desfășurate sub umbrela UNIFERO – Departamentul pentru Tineret  

Implicare – instituții de învățământ superior, Asociația Fulbright, Primării locale, stații de televiziune, lăcașuri de cult  (SUA  și în alte comunități românești din lume)

Organizatorii vor realiza o mai largă diseminare a informațiilor despre UNIFERO și conferințe, proiecte pentru susținerea materială a evenimentelor și a activităților cît și implementarea unor programe în a căror realizare să se implice cât mai multe persoane și oficialitați;

Eforturile și suportul financiar primit / acordat sub orice formă  vor face posibilă continuarea de către UNIFERO a oferirii de burse, ajutor medical și social tinerilor, familiilor și persoanelor în dificultate, indiferent de vârstă.

Membrii UNIFERO își exprimă încrederea în acțiunile comune ale tuturor factorilor de decizie, ale societății românești de pretutindeni, în scopul promovării unei imagini corecte a  României în lume, pentru conștientizarea importanței educației, imaginii femeii ca leader cu drepturi egale in societate, a familiei tradiționale, atât pentru o dezvoltare armonioasă a generațiilor tinere catre normalitate și o viață mai bună și demnă a românilor oriunde s-ar afla aceștia, cât și  a întregii omeniri.

REZOLUȚIA UNIFERO Inc.  a fost votată, și adoptată  de membrii Biroului Director (BD) după dezbateri care au avut loc pe platforma ZOOM și prin e-mail, între 10 – 29 august, 2023. Redactată în urma sugestiilor primite  în chestionare și discutate în BD.

 

Prof. Paraschiva ABUTNĂRIȚEI, membru BD

Prof. Smaranda CAZAN-LIVESCU, Președinte și Fondator UNIFERO

Prof. Oana POLEACEC, Secretar General

Worldprofm14@gmail.com

www.unifero.net