skip to Main Content

TEME CONCURSURI Internaționale CREAȚIE LITERARĂ (Română/Engleză) ELEVI  UNIFERO 2024 – 16 Ianuarie  – 1 Iunie 

CLS. III – V                    (1 pagină și jumătate)

 1. Dacă ați putea oferi un cadou bunicilor voștri, care ar fi acela ? Descrieți și aduceți argumente /mentionați de ce ?
 2. Întâmplare nostimă din copilăria părinților voștri re-povestită de voi. Unde și când s-a petrecut, descrieți loc și detalii.

CLS. VI – VII                  (1 pagină – 2)

 1. Creează un dialog / interviu între tine și o profesoară/un profesor, despre materia studiată și EDUCAȚIA ASTĂZI în România /altă țară . Argumentați importanța acestora si exprimați opinia proprie (Ex. Chimie sau Religie). Aflați motivarea profesorului în alegerea obiectului pe care îl predă.
 2. Scrieți o poveste captivantă pentru o soră/un frate /o verișoară sau un verișor, mai mici ca vârstă.

CLS. VIII – IX                (2 pagini)

 1. O zi importanta din istoria lumii / An important day in the history of the world
 2. Un interviu luat unui coleg despre cea mai interesanta zi din viata lui / ei.

CLS. X – XII         (2 pagini și jumătate)

 1. Alegeți o figură feminină /masculină din istoria României / a lumii, sau o scriitoare /un scriitor din literatura universală cu care credeți că vă puteți identifica. De ce ? Trăsături de caracter, etc.
 2. Creează un dialog / interviu între tine și o profesoară/un profesor, despre materia studiată și EDUCAȚIA ASTĂZI în România /altă țară . Argumentează importanța acestora si exprimă opinia proprie (Ex. Chimie sau Religie ; Educația în timpul părinților si în școala ta). Aflați motivarea profesorului în alegerea obiectului pe care îl predă.
 3. Rescrieți finalul unei povestiri/al unui roman sau al unui film. Pasajul pe car îl rescrieți sa fie trecut în ghilimele la începutul lucrării, după propozițiile introductive motivând alegerea făcută. (Ex. De multe ori m-am gândit ca filmul…/povestea …/ romanul …. Ar fi fost la fel de /mai interesant dacă finalul ar fi fost diferit. De aceea am ales … Titlul lucrării alese și autorul). Ex. “Jurnalul Annei FRANK” sau “Radio”.

IMPORTANT – REGULAMENT (Elevi) :

 1. Profesorii indrumători vor selecționa, în urma unui concurs inter clase, nu mai mult de 10 lucrări pe școală (nu pe clasă).
 2. Nu sunt acceptate poezii.
 3. Lucrările se pot redacta și dactilografia în română sau engleză (pentru elevii străini), în word, font Arial, mărime literă 12, spațiu între rânduri -1.5
 4. Nu se acceptă lucrări trimise de elevi sau părinți
 5. Lucrările vor fi însoțite de un scurt mesaj prin care profesorul se prezintă și anunță înscrierea în concurs a elevilor, o ANEXĂ cu antetul școlii, și un tabel care să aibă următoarele rubrici:

 

Nr.crt, Nume elev, clasă, nume lucrare, nume prof. îndrumător, școală – adresă completă- adresa e-mail profesor și elev.

 

 1. A nu se depăși data de 1 iunie, 2024 până la care trebuie primite lucrările la adresele:

 

uniferoconcursuri@gmail.com

și

worldprofm14@gmail.com

 

Anunțarea câștigătorilor concursurilor se va face pe 20 iulie pe www.unifero.net .

Festivitatea decernării diplomelor si premiilor se va desfășura în deschiderea lucrărilor celei de a XVII-a Conferințe Internaționale, la data și ora care vor fi puse la dispozitie.

Vor fi oferite trei Diplome și Premii (I, II, și III) și trei mențiuni la fiecare categorie. Elevii câstigători la nivel local, profesorii îndrumători ai acestora și școlile din partea cărora se înscriu în competiția UNIFERO 2024 vor primi Certificate de Participare.

 

 

www.unifero.net

https://www.facebook.com/groups/488876847883540/

 

Themes – International LITERARY WRITING COMPETITIONS English/Romanian

STUDENTS / PUPILS – UNIFERO 2024

16 January – 1 June

 

CLS III- V (1 – 2 pages)

 1. If you could give your grandparents a present, what would it be? Describe and give arguments / state why?
 2. b. Re-tell a funny incident from your parents’ childhood. Where and when did it happen? Describe the place and give details about the event.

CLS. VI – VII (1 – 2 pages)

a. Create a dialogue / interview between you and a teacher, about the subject studied and EDUCATION TODAY in Romania / the country in which you live. Argue their importance and express your own opinion (Ex. Chemistry or Religion). Also compare the Education in your parents’ time and in your school nowadays. Find out the teacher’s motivation in choosing the subject they teach.

 

 1. Write an interesting story for a younger sister or /

brother/cousin.

CLS. VIII – IX        (2 pages)

 1. a. An important day in the history of the world
 2. b. An interview taken the most interesting day in one of your colleague’s life.

CLS. X – XII           (2 – 3 pages)

 1. a. Choose a female / male figure from Romanian / world history, or a writer from universal literature with whom you think you can identify. Why? Character traits, etc.
 2. b. Create a dialogue / interview between you and a teacher, about the subject studied and EDUCATION TODAY in Romania / the country you live in. Argue their importance and express your own opinion (Ex. Chemistry or Religion; Education during your parents’ time and in your school). Find out the teacher’s motivation in choosing the subject they teach.
 3. c. Rewrite the ending of a story, a novel, or a movie.

The passage you are rewriting should be put in quotation marks at the beginning of the paper, after the introductory sentences justifying the choice you made. (Ex. Many times I thought that the movie…/the story…/the novel…. would have been just as/more interesting if the ending had been different. That’s why I chose… (Title of the chosen work and the author). Ex. „Anna FRANK’s diary” or „Radio„.

IMPORTANT – DIRECTIONS

 1. Professors will select, following an inter-classes competition, no more than 10 papers per school / per all levels – not per each.
 2. b. Poems are not accepted.
 3. c. Papers can be typed in Romanian or in English (for the international students/pupils), Arial font, letter size 12, space between lines -1.5
 4. d. Papers sent by students or parents are not accepted.
 5. e. The papers will be accompanied by a short message by means of which the teacher introduces himself and announces the students’ enrollment in the UNIFERO 2024 competition, an ANNEX on the school’s letterhead, and a table with the following headings:

No./ student’ name/ class/ work title/ teacher/professor’s name/ school – full address/ e-mail address of teacher and student.

 1. f. Do not overlook the due date students’ works must be received!

(June 1, 2024). The package should be sent to the following addresses:

uniferoconcursuri@gmail.com and

worldprofm14@gmail.com

        The contest winners will be announced on July 20 on www.unifero.net & on UNIFERO’s Facebook platform.

          The ceremony of awarding diplomas and prizes will take place during the opening of the UNIFERO XVII International Conference, on the date and time that will be made available.

          Three Diplomas and Awards (I, II, and III), as well as three mentions in each category will be granted.

The selected students/pupils in the local contests, their teachers and their schools will receive Certificates of Participation.

 

Students do not fail; it’s the systems that we create as adults that fail our students!”        (Dr. Devon Horton)